Kolaysa Anlat Lyrics

Artist: Sagopa Kajmer Kolera

"LYRICSLRC.COM"
Sagopa Kajmer – Kolaysa Anlat
Alb?m Ad?: ?kimizi Anlatan Bir?ey
??inde ??r?d???m odama ket.Ben ??renci hayat mektep.Haren g?rra y?k?l?r hat?ra.Hassas yapraklar?m?n sonu ??ka hayra bat.Armoni gelsin kula?a.A??l?r susta.Ya rapim ya ?l?m ya d?nya ya feza ne has?m ne ?al?m ne yap?m ne y?k?m de?il umurumda yak.?zbe hayat hep haz?r ol rahat Hayta Hilkat ve kalp hacamat.Yolculu?un bi kundak bi toprak.Kahkalar?mda kay?pta murat.Hayli hayati rap m?temadi.?rt ?st?m? mermer baki g?m b?sb?t?n her ?eyim hayali.Geciktirme vaktim bu ikindi.Checkmate.Kahpe felek i?in ac? ?retmek ne bilirsin sen nedir ???mek titremek.?ste?in ac?lara tuz biber ekmek demek.Kolo deneyimli denek.Yaln?z hep s?kunet ve net.Alt?n? ?st?n? tersine ?evirir.?st?ne ?stl?k ?amlar? devirir.Tadan bilir.Sen g?lerken ben pek ilgilenmem.Buradan ge?tin mi bilmem.Kim tutmu?, kim kesmi?, kim pi?irmi? kim yemi?.Sen g?lerken pek ilgilenmem yaln?z uyanmak cehennem.Madem uyku yar? ?l?m can?ma gecedir kasteden.
Nakarat:
kendimi unutmak istiyorum yol kenar?na biriken kuru yapraklar gibi g?nleri aylar? y?llar? an?lar? hatta kendi devremi ?ehremi yak?n ?evremi dahi sen bir s?rr? bile tutamad?n art?k neyi payla?abiliriz candan ki esti r?zgar hi?likistandan ?lmek tatl?yd? baldan serpilmi? hayalime gubar-? gam ve ?zd?rap koleram?n rapi zat hani nerde o eski rulo kat hababam?n ruhu ka?t? gelde g?r R?fat halk?m konu?uyor kendi dilini ?at pat KOLAYSA ANLAT!
Y?r?y??? paytak paytak farlar? yak kar??ya ge?meye ?al???yor ?aylak.Sen asl?nda bir hissin dedim mi aniden yok oldu hortlak.Doydumu tumbak 24 ?nde 3 ???nde bebelac bitirme hepsini karde?ine de b?rak.Biz ?yle g?rd?k babadan anadan yarenden.Hayat?nda her ?ey d?menden.Bir g?n ?l?rsen bilme benden.Bariz boynumu ba?lad?m balona.?imdi baya bir y?kseldim yerden sana koyuldu denden.Selam getirdim sana Hollandal? William Tell’den.Debelenmezsen ?abuk biter i?imiz e?er beni dinlersen her dem.
Nakarat:
kendimi unutmak istiyorum yol kenar?na biriken kuru yapraklar gibi g?nleri aylar? y?llar? an?lar? hatta kendi devremi ?ehremi yak?n ?evremi dahi sen bir s?rr? bile tutamad?n art?k neyi payla?abiliriz candan ki esti r?zgar hi?likistandan ?lmek tatl?yd? baldan serpilmi? hayalime gubar-? gam ve ?zd?rap koleram?n rapi zat hani nerde o eski rulo kat hababam?n ruhu ka?t? gelde g?r R?fat halk?m konu?uyor kendi dilini ?at pat KOLAYSA ANLAT!
Translate SAGOPA KAJMER KOLERA - KOLAYSA ANLAT lyrics to:
In order to see the lyrics of SAGOPA KAJMER KOLERA - KOLAYSA ANLAT it is necessary to have java script enabled browser. We have another 1 lyrics of songs by Sagopa Kajmer Kolera, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of SAGOPA KAJMER KOLERA - KOLAYSA ANLAT lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the SAGOPA KAJMER KOLERA - KOLAYSA ANLAT lyrics please choose from the dropdown list English.

9.21 out of 10 based on 39 Lyrics Lrc ratings.

SAGOPA KAJMER  KOLERA - KOLAYSA ANLAT Lyrics

Artist: Sagopa Kajmer Kolera

Title: Kolaysa Anlat

Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed