Oh, My Love Lyrics

Artist: S.E.S.

"LYRICSLRC.COM"
OH MY LOVE, OH MY LOVE, OH MY LOVE nege
I JUST WANNA BE THE ONE FOR YOU
OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

Noruru mananan ifuro nae modundoji tarujosso
Nesuchobe chokkin tarun irumudurudo kekkushi chiu utchi
Noruru mananan kusun ganbudo

Remonpi! hyan giro nae saran uru nuntugehan no
Kunyan nege irokke issoju myon
Tarun yoninduri puropuchi nanuruko ya

Saran irago maranedo nukkirusu isso
Neipusure noe ipusuri tarute
Noruru kidaridon shigando ueropu chinana
Choumubuto nan saran e pajon naba
Kudeuwa tanduri u... kudewa tanduri

OH MY LOVE, OH MY LOVE, OH MY LOVE nege
I JUST WANNA BE THE ONE FOR YOU
OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

Noruru mannagi uie urin sumanun yonsuburu ekko
Sotun ipyorusoge nowa nan mannatchi kunaru ufubuto
Nanun tashi tuonango ya

Shigani furugo uri katun chibeso sanun naru
Nae kumuru irunun kunarukaji
Yon uoni negyote ne mamuru tonajima

Saran irago maranedo nukkirusu isso
Neipusure noe ipusuri tarute
Noruru kidaridon shigando ueropu chinana
Choumubuto nan saran e pajon naba
Kudeuwa tanduri u... kudewa tanduri
Translate S.E.S. - OH, MY LOVE lyrics to:
In order to see the lyrics of S.E.S. - OH, MY LOVE it is necessary to have java script enabled browser. We have another 68 lyrics of songs by S.E.S., that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of S.E.S. - OH, MY LOVE lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the S.E.S. - OH, MY LOVE lyrics please choose from the dropdown list English.

9.4 out of 10 based on 34 Lyrics Lrc ratings.
Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed