Tatsulok Lyrics

Artist: Bamboo

"LYRICSLRC.COM"
Totoy bilisan mo, bilisan mo ang takbo

Ilagan ang mga bombang nakatutok sa ulo mo
Totoy tumalon ka, dumapa kung kailangan
At baka tamaan pa ng mga balang ligaw
Totoy makinig ka, wag kang magpa-gabi
Baka mapagkamalan ka’t humandusay dyan sa tabi
Totoy alam mo ba kung ano ang puno’t dulo
Ng di matapos-tapos na kaguluhang ito

Hindi pula’t dilaw tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ay di syang dahilan
Hangga’t marami ang lugmok sa kahirapan
At ang hustisya ay para lang sa mayaman

Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok
Di matatapos itong gulo

Iligtas ang hininga ng kay raming mga tao
At ang dating munting bukid, ngayo’y sementeryo
Totoy kumilos ka, baliktarin ang tatsulok
Tulad ng dukha, nailagay mo sa tuktok

Hindi pula’t dilaw tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ay di syang dahilan
Hangga’t marami ang lugmok sa kahirapan

At ang hustisya ay para lang sa mayaman
Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok
Di matatapos itong gulo

Hindi pula’t dilaw tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ay di syang dahilan
Hangga’t marami ang lugmok sa kahirapan
At ang hustisya ay para lang sa mayaman

Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok
Di matatapos itong gulo

Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok
Di matatapos itong gulo...

---

I dont take coffee I take tea my dear
I like my toast done on one side
And you can hear it in my accent when I talk
Im an englishman in new york

See me walking down fifth avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
Im an englishman in new york

Im an alien Im a legal alien
Im an englishman in new york
Im an alien Im a legal alien
Im an englishman in new york

If, manners maketh man as someone said
Then hes the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

Im an alien Im a legal alien
Im an englishman in new york
Im an alien Im a legal alien
Im an englishman in new york

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candles brighter than the sun

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than a license for a gun
Confront your enemies, avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

If, manners maketh man as someone said
Then hes the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

Im an alien Im a legal alien
Im an englishman in new york
Im an alien Im a legal alien
Im an englishman in new york
Translate BAMBOO - TATSULOK lyrics to:
In order to see the lyrics of BAMBOO - TATSULOK it is necessary to have java script enabled browser. We have another 41 lyrics of songs by Bamboo, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of BAMBOO - TATSULOK lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the BAMBOO - TATSULOK lyrics please choose from the dropdown list English.

9.34 out of 10 based on 37 ratings.
Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed