Pa?Stwo B Lyrics

Artist: Enej

"LYRICSLRC.COM"
Bum!

Kim jest ten pan, kt?ry prosi o kawa?ek chleba
On stoi sam, bo od pi?ciu lat nikogo ju? nie ma
Po mie?cie w??czy si? i szuka miejsca do schronienia
Jedyne co ma to podarte buty i jego marzenia

Kim jest ta pani, kt?ra ci?gle pod ko?cio?em stoi
Nie chc? jej wpu?ci?, bo ubranej tak to nie przystoi
A ona chce pomodli? si? o ludzi dobrej woli
I o lekarza, co za darmo leczy? j? pozwoli?.

Mo?e to ty i ja
Mo?e to my za par? lat
Mo?e to ty i ja
Na progu ?ycia b?dziemy sta?

Mo?e to ty i ja
Mo?e to my za par? lat
Mo?e to ty i ja
Na progu ?ycia b?dziemy sta?

Kim by? ten pan i kim by?a starsza kobieta
Zosta?y po nich tylko puste miejsca na portretach
To mo?e Jah, tak mo?e by?, ?e w niebie na nich czeka
Sko?czy?a si? nier?wna walka dla cz?owieka

Mo?e to ty i ja
Mo?e to my za par? lat
Mo?e to ty i ja
Na progu ?ycia b?dziemy sta?

Mo?e to ty i ja
Mo?e to my za par? lat
Mo?e to ty i ja
Na progu ?ycia b?dziemy sta?

Mo?e to ty i ja
Mo?e to my za par? lat
Mo?e to ty i ja
Na progu ?ycia b?dziemy sta?

Mo?e to ty i ja
Mo?e to my za par? lat
Mo?e to ty i ja
Na progu ?ycia b?dziemy sta?

Bum!
Translate ENEJ - PA?STWO B lyrics to:
In order to see the lyrics of ENEJ - PA?STWO B it is necessary to have java script enabled browser. We have another 10 lyrics of songs by Enej, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of ENEJ - PA?STWO B lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the ENEJ - PA?STWO B lyrics please choose from the dropdown list English.

9.50 out of 10 based on 23 ratings.
Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed