Symetryczno-Liryczna Lyrics

Artist: Enej

"LYRICSLRC.COM"
Zapraszam Ciebie na to spotkanie
I wtedy wr?cisz tu do domu po dziesi?tej
Ale nic Ci si? nie stanie
Czy Ty si? zgodzisz - ja tego nie wiem
To nienormalne i nachalne z mojej strony
Ale b?dzie nam jak w niebie
I gdy poczujesz nowy smak
To b?d? ja!
I niecodziennie taki sam
Dobre zakl?cie w moich d?oniach mam

Nie b?d? kusi? m? rezydencj?
Nie b?d? k?ama?, chwali? si? inteligencj?
Bo to grozi dekadencj?
Wystarczy ma?e 'dzie? dobry panu'
A obiecuj? za te s?owa zrobi? tylko Tobie
Sacrum i profanum
I gdy poczujesz nowy smak
To b?d? ja!
I niecodziennie taki sam
Dobre zakl?cie w moich d?oniach mam

Poznam Ci? z mi?o?ci? naturaln?
Niedotykaln? i nieprzewidywaln?
Poznam Ci? z mi?o?ci? symetryczno-liryczn?
I niekoniecznie czyst?
Poznam Ci? z mi?o?ci? naturaln?
Niedotykaln? i nieprzewidywaln?
Poznam Ci? z mi?o?ci? symetryczno-liryczn?
I niekoniecznie czyst?

Co ja zrobi?em, o wielkie nieba!
Zala?em g?ow? Tw? osob? jak narkotyk
Tylko tego by?o trzeba
Te mi?osne teksty, zabawne gesty
Zdecydowanie wol? jak trac? kontrol?
Tego nauczyli w szkole
I gdy poczujesz nowy smak
To b?d? ja!
I niecodziennie taki sam
Dobre zakl?cie w moich d?oniach mam

Poznam Ci? z mi?o?ci? naturaln?
Niedotykaln? i nieprzewidywaln?
Poznam Ci? z mi?o?ci? symetryczno-liryczn?
I niekoniecznie czyst?
Poznam Ci? z mi?o?ci? naturaln?
Niedotykaln? i nieprzewidywaln?
Poznam Ci? z mi?o?ci? symetryczno-liryczn?
I niekoniecznie czyst?

Poznam Ci? z mi?o?ci? naturaln?
Niedotykaln? i nieprzewidywaln?
Poznam Ci? z mi?o?ci? symetryczno-liryczn?
I niekoniecznie czyst?
Poznam Ci? z mi?o?ci? naturaln?
Niedotykaln? i nieprzewidywaln?
Poznam Ci? z mi?o?ci? symetryczno-liryczn?
Translate ENEJ - SYMETRYCZNO-LIRYCZNA lyrics to:
In order to see the lyrics of ENEJ - SYMETRYCZNO-LIRYCZNA it is necessary to have java script enabled browser. We have another 10 lyrics of songs by Enej, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of ENEJ - SYMETRYCZNO-LIRYCZNA lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the ENEJ - SYMETRYCZNO-LIRYCZNA lyrics please choose from the dropdown list English.

9.8 out of 10 based on 22 ratings.
Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed