Jan Alhawa Lyrics

Artist: Wael Kfoury

"LYRICSLRC.COM"
Song: Albi Meshtaa

Ana albi meshtaa
W boadak jamr w nar
Wel hob wel ashwaa
Ma byentaso benhar

Ana albi meshtaa
W boadak jamr w nar
Wel hob wel ashwaa
Ma byentaso benhar

Enti hobi ely binadeeni
Enti eini ely betghafeeni
Ana keef badi ghafi oyounik
Wenta baadek bethebeeni
W lama besmaa sawtik hadi
Bahat sawtik betwaaeeni

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Met el aatmi
W bahr men el asrar

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Met el aatmi
W bahr men el asrar

Dakheelak ya lail
Dayeb walhan
Akhadha amar elail
W tarakni sehran
W bokra lama taood
Men baad el herman
El oyoun el sood
Beyemsahoo el ahzan

Enti hobi ely binadeeni
Enti eini ely betghafeeni
Ana keef badi ghafi oyounik
Wenta baadek bethebeeni
W lama besmaa sawtik hadi
Bahat sawtik betwaaeeni

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Metl el aatmi
W bahr men el asrar
Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Metl el aatmi
W bahr men el asrar

Bahr men el asrar
Bahr men el asrar

Song: Erham Aazabi

Erham aazabi erham shababi
Tal el gheyab zahrat hayati
Aatafta b eedak men doon ehsas

Erham aazabi erham shababi
Tal el gheyab zahrat hayati
Aatafta b eedak men doon ehsas

Hallah hallah aalaik ya ghayeb
Hallah hallah nerjaa habayeb

Ma kent ethen ana albi jan
Zad el foraa kaif badi ensa

Hallah hallah aalaik ya ghayeb
Hallah hallah nerjaa habayeb

Ma kent ethen ana albi jan
Zad el foraa kaif badi ensa

Ahla elayali orbak habeebi
Esmaa kalami farah ley albi
Weshgheli bali lail inhar

Hallah hallah aalaik ya ghayeb
Hallah hallah nerjaa habayeb
Ma kent ethen ana albi jan
Zad el foraa kaif badi ensa

Hallah hallah aalaik ya ghayeb
Hallah hallah nerjaa habayeb
Ma kent ethen ana albi jan
Zad el foraa kaif badi ensa

Erham aazabi aazabi
Erham gheyabi
Erham aazabi aazabi ya lail
Ya lail ya lail ya laili

Song: Habeebi Taa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa

Ya habeebi moshtaa laik
Teghmerni b naooma b eedaik
Ya habeebi moshtaa laik
Teghmerni b naooma b eedaik
Meshtaa el dhahkat einaik
W data albak esmaa

Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa
Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Fayaa sho kent teool
Lail el gherba ma betool
Fayaa sho kent teool
Lail el gherba ma betool
Khaleeni hebak aala tool
W nari feya tewalaa

Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana bhebak
Fayaa ana sho kent bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Song: Jan El Hawa

Men ghair ma nehki ebtefham ya einay
Nazra betmoot ghamza betshaael haneeni
Khaberni keef keef badi koon narak
W aalemni keef sho ma sar heno ley

Men ghair ma nehki ebtefham ya einay
Nazra betmoot ghamza betshaael haneeni
Khaberni keef keef badi koon nara
W aalemni keef sho ma sar heno ley

Khedni laik li einaik ward w yasmeen
Khedni laik bensa el kan ablak ameen
Hobak sar ib rafat ein li omri sneen
Khedni laik badi koon li einaik

Khedni laik li einaik ward w yasmeen
Khedni laik bensa el kan ablak ameen
Hobak sar ib rafat ein li omri sneen
Khedni laik badi koon li einaik

Elak rah ghani w sho bghani ib ehsas
Law enti bitkooni bi albi el habeeb
Law taaref meen ader yehmel narak
Rah elak meen men albi areeb

Khedni laik li einaik ward w yasmeen
Khedni laik bensa el kan ablak ameen
Hobak sar ib rafat ein li omri sneen
Khedni laik badi koon li einaik

Khedni laik li einaik ward w yasmeen
Khedni laik bensa el kan ablak ameen
Hobak sar ib rafat ein li omri sneen
Khedni laik badi koon li einaik
Translate WAEL KFOURY - JAN ALHAWA lyrics to:
In order to see the lyrics of WAEL KFOURY - JAN ALHAWA it is necessary to have java script enabled browser. We have another 6 lyrics of songs by Wael Kfoury, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of WAEL KFOURY - JAN ALHAWA lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the WAEL KFOURY - JAN ALHAWA lyrics please choose from the dropdown list English.

9.8 out of 10 based on 25 ratings.

WAEL KFOURY - JAN ALHAWA Lyrics

Artist: Wael Kfoury

Title: Jan Alhawa

Follow us on Facebook Follow us on twitter Subscribe to the RSS feed