Saxon Lyrics

  1. Saxon - THE CRUSADER
  2. Saxon - IF I WAS YOU
  3. Saxon - ROCKIN' AGAIN
  4. Saxon - MIDAS TOUCH
  5. Saxon - ATILA THE HUN
  6. Saxon - MILITIA GUARD