Friko (A Cappella) Lyrics

Grammatik

Grammatik - Friko (A Cappella) Lyrics

Nie o r??ach, nie o bratkach x4

Kasa, kasa wielu si? wyprze w mani underground'u
Por?wna tych co maj? j? do boysbandu
Ale spoko, powoli trzymam j? darmo
Pytasz sk?d mam j?, za to, ?e do bitu rym ja dam go
Samplom, czy jako? im dam bez samplera
Pytam teraz, wiesz gdzie? kres jest mo?liwo?ci komputera
Spytaj swojego producenta o to
G?o?nik to cel, droga to jest walizka z fors?
Ale forsa czysta, w kt?r? wk?adam me serce
Ten hajs to litry potu na ka?dym koncercie
To studyjna duszno??, to mikrofon rozpalony
To kartek tony, nieraz ucieczki ze szko?y
To setki godzin w poci?gach gapi?c si? w szyb?
To praktyka i ?wiczenia, kartka i wolne style
By potem rym do bitu o?y?
My jak juczne wo?y harujemy
Ty kupujesz p?yty i p?acisz za to, ?e my wk?adamy w to prac?
Za ka?dy moment, gdy w MPC uderzaj? Noona palce
Wielu m?wi pieni?dz brudzi, i rap-fortuny rosn?
Ale tylko tych co przy trakach my?l? skarbonk?
Oto co, a ja z czo?a ocieram pot, co na kartk? spada
Gdy kolejne wersy pisz? noc?
Jutro na koncert zagram, wyp?at? dostan?
B?dzie na nowe nagranie, zap?ac? czynsz za mieszkanie
Dziwisz si?? Nasza praca to rymy i bity
Kupujcie polskie rap p?yty

Ref.: Rozw?j kosztuje, to nie sklep wolnoc?owy
Ka?dy wers nowy, ka?dy bit i scratch
Lecz, wielu jak s?dz?, my?li, ?e b??dz?
Pami?taj, ?e tylko ?rodkiem do celu s? pieni?dze

Zobacz ile kasy, ch?opaki zgarn?li na p?ycie
Pewnie bawi? si? gdzie indziej, na podw?rku ich nie widz?
Ale tak my?l? ci co nie widz? nas wcale
My z lirycznym arsena?em, przed siebie wytrwale
Wielu my?li, ?e raperzy w Polsce je?d?? betami
Ten biznes kojarzy ze z?otem i ?a?cuchami
Jednak wi?kszo?? z nas ozdabia sw?j ?wiat samplami
Trzeszcz?cymi p?ytami, ?wiat komentuj?c rymami
Chcia?bym, ?eby kasa wypycha?a moj? kiesze?
Ze sklepu Yamahy wyni?s?bym wszystko co najlepsze
Przede wszystkim robi? muzyk?
A potem, my?l? jak b?dzie to brzmie?
Jak? na tym zrobi? fors?
Ka?dy z nas jest artyst?, ale r?wnie? cz?owiekiem
Przecie? dziecka nie nakarmi? kiedy? wdychanym powietrzem
Je?? musi ka?dy i ja mam te? swoje potrzeby
Droga do ich spe?nienia, dla mnie przegrzane samplery
Tyle pracy i wra?e?, rap biznes to spe?nienie marze?
Najpierw pisz? rymy, p??niej stoj? w kolejce po ga??
Wiesz, nic za Friko

Ref. x2

Translate Grammatik - Friko (A Cappella) lyrics to:
In order to see the lyrics of Grammatik - Friko (A Cappella) it is necessary to have java script enabled browser. We have another 2 lyrics of songs by Grammatik, that you are able to see on the right or clicking on the artist's name. We plan in the future to enable the possibility to make translations of Grammatik - Friko (A Cappella) lyrics on your own or other languages.

Example: To see English translation for the Grammatik - Friko (A Cappella) lyrics please choose from the dropdown list English.

9.49 out of 10 based on 40 ratings.

Download Grammatik - Friko (A Cappella) with Youtube to Mp3 downloader